Co nabízímeV rámci alergologie a klinické imunologie vám nabízíme tyto služby:

  • alergologické vyšetření
  • kožní testy
  • spirometrické vyšetření
  • imunologické vyšetření
  • analýza vydechovaného vzduchu

 

 

Alergologické vyšetřeníAlergologické vyšetření je soubor lékařských úkonů, které směřují k diagnostice a určení možné přecitlivělosti. Vyšetření se provádí při podezření na přehnanou imunitní reakci po styku s určitou látkou. Alergie se může projevit zarudnutím kůže, vyrážkou, otokem, sekrecí z nosu či očí, zhoršeným dýcháním nebo kombinací těchto příznaků.
Vyšetření ukáže, na které látky je daný člověk přecitlivělý a umožní mu tak vyhýbat se těmto látkám. Umožní také nastavení správné terapie.

První návštěva na alergologii je velmi důležitá a vyžaduje delší čas. Obnáší podrobné sdělení o potížích pacienta (anamnesa), objektivní vyšetření lékařem, kožní testy a jejich zhodnocení, v případě potřeby i vyšetření plicních funkcí, diagnostický závěr s případným doporučením doplňujících vyšetření, informace ohledně léčby a preventivních opatřeních.

Při tomto prvním kontaktu se vytváří důležitý vztah mezi lékařem a pacientem. Vyšetření musí probíhat v klidné atmosféře, důležitá je srozumitelná komunikace mezi lékařem a pacientem. U dětí je velmi důležité, aby je doprovázel ten, kdo o nich může poskytnout co nejvíce informací. 

Kožní testyJsou základem alergologického vyšetření a doplňkem k podrobné anamnese. Testy jsou prakticky nebolestivé a zcela bezpečné. Jsou prováděny s čištěnými extrakty jednotlivých alergenů (např.roztočů, plísní, kočky, psa, různých pylů a dalších alergenů) metodou tzv. prick testu.

Na očištěnou kůži předloktí se nanáší kapky alergenu,pak se jemně krouživým pohybem umělohmotným kopíčkem s hrotem l mm kůže jemně naruší, a tak se do kůže dostane testovaný alergen. Reakce se odečítá za 15 – 20 minut. Měří se velikost zarudnutí a pupenu.

Vyšetření prakticky nemá věkové omezení. 

Spirometrické vyšetřeníSpirometrie je vyšetření, které dokáže zhodnotit práci plic. Pomocí spirometrie je možné určit, jak velké množství vzduchu jsou plíce schopné pojmout nebo jak rychle je vzduch vydechován z plic. Vyšetření provádíme u pacientů s podezřením na bronchiální astma. Vyšetření umožní odlišit od sebe některá plicní onemocnění nebo mohou na některé zdravotní problémy upozornit ještě před jejich plným propuknutím.

Spirometrické vyšetření je naprosto nebolestivé a také není nepříjemné. Vyžaduje jen krátké soustředění a spolupráci vyšetřovaného.

V případě potřeby se používá test uvolnění dýchacích cest po aplikaci úlevových léků ( jde o tzv. bronchodilatační test), kdy se zjišťuje o kolik se zlepší dechové funkce po podání léku.

Pro diagnostiku je někdy využíván i tzv. bronchoprovokační test – kdy se sleduje, zda dochází k poklesu dechových funkcí po inhalaci dráždivé látky ( histamin, metacholin…). 

Imunologické vyšetřeníImunologické vyšetření se zaměřuje na obranyschopnost lidského organismu vůči infekci. Jeho účelem je odhalit vrozené nebo získané poruchy imunity – obranyschopnosti a umožnit tak jejich správnou, cílenou léčbu. Imunitu mají na starosti zejména bílé krvinky, buňky z nich odvozené, protilátky a také některé další látky obsažené v krvi. Zde neexistuje nějaký jednoduchý kožní test, ale vždy je nutný odběr krve.
Vyšetření jsou náročná na zpracování v imunologické laboratoři a také velmi nákladná. 
Indikují se např. u opakovaných infektů dýchacích cest, zánětů uší, uzlinového syndromu, nejasných horeček, bolestí svalů či kloubů, nehojících se ran. Je indikováno také při podezření na autoimunitní chorobu, což je nemoc, při níž organismus vytváří protilátky proti vlastním orgánům a tím sám sebe poškozuje.

I zde musí předcházet podrobný pohovor s lékaře, aby vyšetření bylo správně indikováno. 

Analýza oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchuV rámci diagnostiky respiračních onemocnění používáme přístroj umožňující detekci eosinofilního zánětu v dýchacích cestách. Přístroj pracuje neinvazivně metodou analýzy vydechovaného vzduchu, přesněji měří objem oxidu dusnatého (NO).

Vyšetření má uplatnění zejména v oborech alergologie, imunologie a plicního lékařství, slouží k monitorování zánětu v dýchacích cestách a hodnocení účinnosti terapie.

Využití vyšetření:

  1. Je součástí diagnostiky astmatu.
  2. Na základě výsledků měření se zpřesňují dávky inhalačních steroidů a omezují tak jejich nežádoucí účinky.
  3. Pravidelné sledování hodnot upozorní na blížící se akutní zhoršení a může být vodítkem při vedení dlouhodobé preventivní léčby.

Vyšetření trvá pouze několik minut. Pacient pohodlně sedí a dle instrukcí se nadechuje a vydechuje do speciálního přístroje, který provádí analýzu. Jedná se o absolutně bezbolestné a neinvazivní vyšetření.​​  

2018-2021 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz