Kdo jsmeJsme síť zdravotnických zařízení s odbornou specializací na alergologii a klinickou imunologii působící v Moravskoslezském kraji.

Společnost Alergomed, s.r.o. vznikla v roce 2001 jako nástupce oddělení alergologie a klinické imunologie Nemocnice Třinec. Toto pracoviště bylo založeno primářem MUDr. Šmolkou v roce 1990 a na jeho tradici a zkušenosti posléze navázala naše společnost.

Naši lékařiMUDr. Daniela Mlčák Potyszová
Absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2015), pediatrický kmen (2017), atestace z alergologie a klinické imunologie (2020).

Mezinárodní zkouška z alergologie a klinické imunolgie Evropské akademie alergologie a klinické Imunologie - Certificate of Excellence, EAACI Knowledge Examination in Allergology and Clinical Immunology (2021).

MUDr. Michaela Frömmerová
Absolventka lékařské fakulty Univerzity J.E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně (1986), atestace z dětského lékařství (1990), atestace z alergologie a klinické imunologie (1998)


MUDr. Naděžda Potyszová
Absolventka lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci (1991), atestace z dětského lékařství (1994), atestace z alergologie a klinické imunologie (2000)


MUDr. Jana Kabotová
Absolventka lékařské fakulty Univerzity J.E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně (1987), atestace z dětského lékařství (1996)


MUDr. Veronika Raničová
Absolventka lékařské fakulty Univerizty P.J. Šafárika v Košicích (2014), interní kmen (2017), atestace z alergologie a klinické imunologie (2020)


MUDr. Eva Matloch (Lieskovanová)
Absolventka U
niverzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové (2015), atestace se získáním specializované způsobilosti v oboru dětské lékařství (2020).

MUDr. Veronika Mohylová
Absolventka lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci (2010), atestace z dětského lékařství (2015), atestace z dětské pneumologie (2020).


MUDr. Renáta Hrabovská
Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2005), pediatrický kmen (2008), atestace z praktického lékařství pro děti a dorost (2017), atestace z alergologie a klinické imunologie (2024)


MUDr. Marta Janštová
Absolventka lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci (1973), atestace z interního lékařství, atestace z alergologie a klinické imunologie


MUDr. František Šimčík
Absolvent lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci (2014), atestace z dětského lékařství (2019), atestace z alergologie a klinické imunologie (2024)

MUDr. Jiřina Vrajíková
Absolventka 1. pediatrického institutu v Petrohradě, nostrifikace UK Praha (1983), atestace z dětského lékařství (1985), atestace z alergologie a klinické imunologie (1995)

MUDr. Jarmila Zabloudilová
Absolventka lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci (1974), atestace z interního lékařství I. stupně (1979), atestace z lékařské imunologie (1988)


MUDr. Lucie Ličková
Absolventka lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (2014)

MUDr. Katarína Hricová
Absolventka Jesseniovy lekárske fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (2020)

2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz