CENÍK VÝKONŮSAMOPLÁTCI - VÝKON CENA
Paušální sazba za vyšetření 1 200 Kč
Poplatek za vyšetření v cizím jazyce 350 Kč
Provedení spirometrického vyšetření na základě indikace lékaře 300 Kč
Provedení vyšetření NIOX 700 Kč
Provedení testování Prick test sada 1 100 Kč
PEPTEST 950 Kč
Odběr krve 150 Kč
Vystavení vyúčtování 100 Kč

 

POTVRZENÍ NA ŽÁDOST PACIENTA (nehrazeno zdravotní pojišťovnou) CENA
Pro majitele a provozovatele bytu 150 Kč
Pro sportovní akce 200 Kč
Pro letní a jiné dětské tábory, školy v přírodě 150 Kč
Pro potřeby vojenské správy 150 Kč
Před vstupem do předškolního zařízení 150 Kč
K přihlášce na školu 200 Kč
Pro soudy a pracovní úřady 300 Kč
Pro výjezdy do zahraničí 300 Kč
Pro výkon určitých povolání (svařování, práce ve výškách apod.) 300 Kč
Pro zaměstnavatele, školy, školky, jesle a jiná zařízení 150 Kč
Požadavky občanů a institucí, které nesouvisejí s léčebnou péčí (kosmetický zákrok, zahraniční praxe studentů apod.) 250 Kč
Ostatní potvrzení vydaná na žádost pacienta nebo jeho zákonných zástupců  250 Kč
Jiné (např. omluvenka do tělesné výchovy, ...) 100 Kč
Kopírování/tisk výsledků 10 Kč / ks
Vystavení kopie zprávy 10 Kč / ks
Opakované vystavení receptu * 50 Kč / ks

* Na žádost pacienta je možné vystavit recept na dlouhodobě užívané léky. Upozorňujeme, že pokud recept propadne, jeho opakované vystavení není hrazeno ze zdravotního pojištění.

 

 

Ceník platný od: 1.5.2019

2018-2022 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz