Specifická alergenová imunoterapieSpecifická alergenová imunoterapie (SAIT), dříve označována jako “desenzibilizace” nebo “hyposenzibilizace” je léčba, která působí přímo na příčinu alergického onemocnění. Ovlivňuje imunitní systém, který přestane přehnaně reagovat na alergen. Dochází ke zmírnění obtěžujících symptomů, snížení potřeby úlevových léků a u pacientů s alergickou rýmou (zejména u dětí) pomáhá předcházet rozvoji astmatu. Při alergii na hmyzí jed může imunoterapie snížit pravděpodobnost vzniku závažné až život ohrožující anafylaktické reakce. SAIT je indikována k léčbě alergické rýmy, průduškového astmatu a u systémových reakcí způsobených alergií na blanokřídlý hmyz. Je nutno prokázat příčinnou souvislost mezi klinickými projevy a přecitlivělostí vůči konkrétnímu alergenu. Obecně se předpokládá vyšší účinnost u mladších pacientů (podávání je možné od 5-6 let věku).

 

Léčba spočívá v podávání postupně se zvyšujících dávek alergenu, až je dosaženo dávky udržovací, která se aplikuje v určitých intervalech. Minimální doba podávání je 3 roky (většinou 3-5 let).


Imunoterapie jako léčebného prostředku lze použít v indikovaných případech u alergie na roztoče, pyly, hmyzí bodnutí (pouze v injekční formě) a srst kočky nebo psa (tyto aktuálně nejsou k dispozici).

 

Existuje několik způsobů podávání, každý má své výhody i rizika. Volba je vždy na zvážení lékaře s přihlédnutím k preferencím pacienta.

● Injekční forma s podkožní aplikací (Pollinex, Alutard, Phostal)
● Tablety s podáním pod jazyk (Oralair, Grazax, Acarizax)
● Kapky s podáním pod jazyk (Staloral)

 

U injekční formy se několik prvních dávek podává v rozmezí týdne, po navýšení dávky na udržovací je interval mezi aplikacemi 4-8 týdnů (u pylů předsezonní podávání, u blanokřídlého hmyzu celoročně). Injekce se aplikuje vždy v prostředí zdravotnického zařízení. Sublingvální aplikace (pod jazyk) je možná v domácím prostředí (u pylů půlroční předsezonní podávání, u roztočů celoroční).

 

Každé léčivo může mít nežádoucí účinky, stejně tak i alergenová imunoterapie. Nežádoucí reakce mohou být dvojího typu. Lokální reakce - v místě aplikace (paže při injekčním podání nebo oblast pod jazykem při sublingválním) se může vyskytnout otok, zarudnutí nebo svědění. Tyto projevy mohou být obtěžující, ale nejsou nebezpečné. Lze je zmírnit podáváním doporučeného antihistaminika. Ve vzácných případech může dojít až k nebezpečné anafylaktické reakci, ta vzniká ve většině případů do 30 minut od podání léčiva. Z tohoto důvodu je nutné vždy po aplikaci injekce (a po podání první dávky tablety pod jazyk) zůstat v čekárně min. 30 minut pod odborným dohledem. SAIT se v těhotenství nezahajuje a pokud je již zavedena, je její další podávání na rozhodnutí lékaře.

 

Vzhledem k velké ekonomické i časové náročnosti SAIT musí lékař přísně individuálně zvážit vhodnost podávání. Naprosto nutná je i ochota a plná spolupráce pacienta. Léčba je dlouhodobá a požadovaný efekt se hodnotí až po 1-2 letech podávání. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění.
 zpět
2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz