Často nemocné dítěCo je to imunita?
Imunitní systém je velmi složitý mechanismus, jehož hlavním úkolem je zajistit rovnováhu vnitřního prostředí a tím organizmus chránit před různými škodlivinami jako jsou viry, bakterie, plísně, paraziti nebo například i nádorové buňky… Následkem porušení této rovnováhy se mohou rozvíjet onemocnění spojená se sníženou funkcí imunitního systému (imunodeficience) nebo naopak s nadměrnou reakcí imunitního systému (alergie, autoimunitní onemocnění).

Imunita dítěte
Imunitní systém dětí se tvoří již v těhotenství a po narození se dále vyvíjí. Vzhledem k nezralosti imunitního systému mohou být malé děti náchylnější k infekcím, což se projevuje jejich zvýšenou frekvencí, a to zejména v prostředí s vyšším výskytem mikroorganismů (dětské kolektivy, nemocný starší sourozenec). To však neznamená, že dítě trpí skutečnou poruchou imunity. Nejčastějšími onemocněními dětí v předškolním věku jsou infekce dýchacích cest, dále průjmová onemocnění, infekce postihující močové cesty a kůži. Původcem onemocnění mohou být viry, bakterie, houby, parazité. 90 až 95% akutních infekcí jsou infekty dýchacích cest vyvolané viry, z nichž většina nemá závažný charakter, zřídka ohrožují dítě na životě, avšak opakování a zdlouhavý průběh znepříjemňují kvalitu života dětí a jejich rodičů.

Co je běžná nemocnost dítěte?
Mezi nejčastější onemocnění dětského věku patří onemocnění dýchacího systému. Mohou se vyskytovat v období 6 - 12 měsíců věku, kdy dítě již spotřebovalo ochranné protilátky získané od matky a ještě se plně nerozvinula tvorba vlastních protilátek. Dále po zařazení dítěte do dětského kolektivu. Opakované lehké infekce, zejména dýchacích cest (např. rýma), jsou v dětském věku běžné a u většiny dětí není potřeba dalšího vyšetřování.

Za běžnou nemocnost dítěte se považuje:
- 6 až 8 epizod infekcí dýchacích cest s lehčím průběhem a dobrou odpovědí na léčbu, v průběhu podzimních a zimních měsíců, u dětí ve věku 1 až 5 let
- 2 až 4 epizody infekcí dýchacích cest s lehčím průběhem a dobrou odpovědí na léčbu, v průběhu podzimních a zimních měsíců, u dětí mezi 6 až 12 lety
V případě vysoké četnosti potíží nebo závažného průběhu onemocnění je potřeba, aby dítě vyšetřil pediatr, který případně zváží vyšetření dětským imunologem. Pouze u malé části pacientů se jedná o poruchu imunity.

Mezi varovné ukazatele poruchy imunity patří:
- více než 8 infekcí dýchacích cest za rok
- 2 a více zápalů plic za rok
- 2 a více těžkých / komplikovaných zánětů vedlejších nosních dutin za rok
- 2 a více těžkých infekcí v anamnéze (např. zánět mozkových blan, …)
- opakované hluboké infekce kůže a měkkých tkání
- rozsáhlá kvasinková onemocnění kůže a sliznic u dětí starších než 1 rok
- neprospívání, chronický průjem
- výskyt vrozené poruchy imunity v rodině

(Jeseňák M. et al. Vrodené poruchy imunity. Bratislava: A-medi management s.r.o., 2014)

Infekce dýchacích cest patří k nejčastějším a nejběžnějším onemocněním. Většinou se jedná jen o banální katary horních cest dýchacích, které nevyžadují specifickou léčbu. U takových případů si většinou dostatečně účinně pomůže náš imunitní systému a nevyžaduje další vyšetřování dítěte. Velká část těchto onemocnění s lehkým průběhem nevyžaduje ani zvláštní režimová opatření.

Prevence opakovaných infekcí:
Důležitý je dostatečný pitný režim; pestrá vyvážená strava bohatá na vitamíny, minerály, stopové prvky; vláknina; přiměřená pohybová aktivita; dostatek spánku; pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu; adekvátní hygiena; pravidelné otužování dítěte (saunování, sprchování, přiměřené oblečení - dle věku), prospěšný je pobyt u moře nebo v horském prostředí. Důležitá je i psychická pohoda a eliminace stresových faktorů. Nevyrůstá-li dítě v klidném a pozitivním prostředí, jeho obranyschopnost může být vážně narušena. Je dokázáno, že stresové hormony, které se vyplavují v důsledku psychické nepohody (například kortizol), ovlivňují buňky imunitního systému. Nezanedbatelná je i snaha o zdravé prostředí v domácnosti (přiměřená teplota a vlhkost v bytě, minimalizace prašného prostředí, eliminace pasivního kouření a známých alergenů).

Možnosti ovlivnění imunitního systému v dětském věku:
V současnosti existuje více možností, jak ovlivnit imunitní systém pomocí látek přírodního původu. Jedná se o nespecifický zásah do imunitního systému na různých úrovních. Některé přípravky jsou volně prodejné, jiné vázané na lékařský předpis. Řada z nich má prokazatelný účinek i na infekce dýchacích cest.

Mezi nejvýznamnější účinné látky tohoto charakteru dostupné u nás patří:
- bakteriální imunomodulátory: přípravky obsahují složky bakterií, které nejčastěji způsobují infekce, např. dýchacích cest. Nelze je paušálně doporučit všem dětem s vyšší nemocností. Léky tohoto typu jsou většinou vázány na lékařský předpis.
- biologicky aktivní polysacharidy (např. beta-glukany): jde o skupinu účinných přírodních látek, které jsou součásti buněčných stěn hub a některých rostlin, mají imunomodulační účinek
- probiotika a prebiotika: probiotika jsou bakterie, které ovlivňují správné složení mikroflóry, prebiotika jsou látky, které podporují růst probiotika a vhodné osídlení střev
- fytofarmaka (přípravky např. z echinacei, pelargonie, bezu): fytofarmaka mají význam spíše u akutních infekcí dýchacího systému, dlouhodobé užívání se většinou nedoporučuje
- vitaminy (D, C, …) a stopové prvky (zinek, …).

Nelze doporučit neuvážené podávání těchto přípravků, protože mnohdy nemají deklarované účinky a v některých případech mohou nadělat více škody než užitku, a to například pokud je dítě užívá ve větším množství a kombinuje se více produktů najednou. Na prvním místě by vždy měla být úprava životního stylu s důrazem na přiměřenou fyzickou aktivitu, spánkovou hygienu a stravovací zvyklosti. A až poté řešit doplnění složek, které by mohly v běžné stravě chybět.

zpět
2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz