Alergie na lékyÚměrně k vzrůstající spotřebě léků stoupá také výskyt jejich nežádoucích účinků, proto se s nimi v každodenní praxi setká lékař jakékoliv specializace.
Je ale důležité rozlišovat, zda se jedná o lékovou alergii, nebo nežádoucí účinek léku.


Nežádoucí účinky léku
Nežádoucím účinkem je vedlejší farmakologické působení daného léku, který byl podán ve standardní dávce a správnou cestou (ty jsou často popsány v příbalovém letáku). Dále pak předávkování, špatná snášenlivost léku (tzv. intolerance) nebo lékové interakce, kdy dochází ke vzájemnému působení dvou i více léků. Příkladem nežádoucích účinků je například bolest žaludku nebo průjem při léčbě antibiotiky.

Léková nesnášenlivost
Termínem léková hypersenzitivní reakce (LHR) označujeme všechny projevy, které svým klinickým průběhem napodobují alergii. Termín léková alergie je vyhrazen pouze těm lékovým hypersenzitivním reakcím, u kterých byl prokázán konkrétní imunologický mechanismus. Většinou se nejedná o skutečnou alergii, ale „pouze“ o nesnášenlivost (pseudoalergii).


Léková alergie
Nejčastějšími příznaky lékové alergie jsou kožní projevy - vyrážka, kopřivka nebo ekzém. Dále se mohou objevovat potíže dýchacích cest – alergická rýma, astma, a výjimkou nejsou ani zažívací potíže - bolesti břicha, zvracení, průjem. Nejzávažnější formou je anafylaktická reakce.
První příznaky lékové alergie přicházejí většinou během 1-6 hodin po podání léčiva. ALe jsou také případy, kdy se projeví až po týdnech užívání léku.
Mezi nejběžnější alergizující léčivá patří antibiotika, nesteroidní antiflogistika (ibuprofen), antiepileptika, kontrastní látky a lokální anestetika.


Diagnostika
Alergologické vyšetření by mělo být provedeno minimálně 4-6  týdnů po úplném odeznění klinických projevů.
Diagnostika lékové alergie vyžaduje velmi pečlivou podrobnou anamnézu. Lékaře bude při stanovování diagnózy zajímat:

  • přesný název léčiva, včetně lékové formy

  • kdy příznaky začaly, jak dlouho trvaly, charakter příznaků

  • předchozí užívání daného léčiva, interval mezi poslední dávkou a nástupem příznaků, efekt přerušení léčby

  • všechny souběžně podávané léky i volně prodejné

  • anamnézu předchozích zdravotních potíží, včetně alergie

Po podrobné anamnéze se naplánují krevní odběry, ale ani negativní výsledek těchto vyšetření nezaručuje toleranci léku v budoucnosti.
Další vyšetření, které slouží k diagnostice lékové alergie, jsou kožní a provokační testy. Tyto testy se provádějí v nemocničním prostředí s lůžkovým zařízením na vyšším pracovišti.
Pokud již pacient prodělal alergickou reakci na konkrétní lék, je nutné se tomuto a všem podobným lékům vyhýbat. Zároveň by měl na tuto skutečnost vždy upozornit svého lékaře, zubaře i lékárníka.zpět
2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz