Alergie na bodnutí hmyzemAčkoliv existuje přibližně jeden milion druhů hmyzu, pouze malé množství z nich vyvolává u lidí alergické reakce. V Evropě je dominující příčinou alergické reakce včela i vosa, vzácné jsou reakce po bodnutí čmelákem, sršněm. Alergie na jed mravenců je v Evropě výjimečná.


Po píchnutí hmyzem se asi 25% lidí alergizuje. 
Údaje o výskytu alergických reakcí po bodnutí hmyzem se různí-udává se výskyt celkové reakce u 3% dospělé populace, 0,4-0,8% dětské populace má riziko alergické reakce.Úmrtnost je popisována údaji 40 osob zemřelých v USA za l rok, 13 osob ve Francii. Epidemiologická data v ČR je velmi obtížné zjistit.


U téměř každého člověka způsobí bodnutí hmyzem místní toxickou a nealergickou reakci-otok, bolest, zarudnutí rozdílného stupně. 
Alergické reakce se objeví pouze u přecitlivělých,alergických osob. Mohou být lokalizované okolo místa bodnutí nebo jsou celkové- kopřivka, otoky, nevolnost, zvracení, průjem, ztížené dýchání, obtížné polykání, zmatenost, pokles tlaku,kolaps.


Součástí správné léčby je kombinace prevence a léčby akutních stavů. 
V oblasti prevence několik důležitých rad:

  • Vyhýbejte se místům se zvýšeným výskytem včel a vos
  • Odstraňte známá vosí hnízda v okolí.
  • Nechoďte v přírodě bosí, při práci na zahradě používejte rukavice a pokrývku hlavy
  • Nenoste pestré oděvy
  • Nepoužívejte parfémy
  • Při ohrožení hmyzem nedělejte prudké pohyby
  • Vyhýbejte se místům se zvýšeným výskytem včel a vos


Léčba akutního stavu spočívá v ošetření lokální reakce-studené obklady, podání tablety antihistaminika- nejběžněji používaný u nás dithiaden. 
V případě alergické reakce vážnějšího charakteru jsou naši pacienti vybaveni tzv. balíčkem první pomoci, který obsahuje léky-tablety k prvotnímu a akutnímu užití, pacienti s prodělanými těžšími reakcemi jsou vybaveni i autoinjektorem s obsahem adrenalinu(Epipen) k jednoduché a rychlé aplikaci do svalu.Krátká doba použitelnosti spolu s vysokou cenou prakticky znemožňuje,aby Epipenem byli vybaveni i nealergici, kteří se obávají nečekané reakce na bodnutí. 
Opatrnost při pohybu v přírodě nás může ochránit od nepříjemných zážitků. zpět
2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz