Anamnesa

Během návštěvy v ambulanci se lékař bude ptát, jaké potíže pacienta přivádí, jak se možná alergie projevuje a kdy se poprvé problémy objevily, zda jeví sezónní závislost, v jakém prostředí se potíže objevují nebo kontakt s jakou látkou nebo zvířetem je může vyvolat nebo zhoršit. Bude se také tázat na prodělané nemoci a na závažné nemoci a event. alergii u příbuzných. Důležité jsou i informace o výživových návycích, koníčcích , pracovním prostředí, kouření – aktivním i pasivním.


Anamnesa je u alergologického vyšetření velice důležitá – správně odebraná anamnesa je cestou ke správné diagnose. Je důležité uvést i zdánlivé maličkosti a nic vědomě nezatajovat


Pro objednání volejte naše pracoviště:

Třinec

Nemocnice Podlesí
Konská 453

Tel.: 558 304 590


 

Český Těšín
Nemocnice Č. Těšín,

pavilon G (vedle divadla)
Ostravská 783

Tel.: 724 985 863


Jablunkov
Polyfunkční dům

Bukovecká 106

Tel.: 558 337 033

 

 

 

 

 

Alergologie Frýdek-Místek