Jak uplatnit práva klienta, vyplývající ze zpracování osobních údajů společností Alergomed?

Alergomed s.r.o., Třinec, Konská 453, PSČ: 736 01jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti, případně jiných právních titulů.

 

Každá fyzická osoba nebo její zákonný zástupce se může na společnost Alergomed s.r.o. obrátit se žádosti o sdělení, zda o ní Alergomed s.r.o. zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být společností Alergomed.s.r.o. zpoplatněny.

 

Pacient či jiná fyzická osoba (nebo její zákonný zástupce), o nichž společnost Alergomed s.r.o. zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky.

 

K uplatnění výše uvedených práv je možné se na společnost Alergomed s.r.o. obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené poštou na adresu společnosti Alergomed s.r.o..

 

Společnost Alergomed s.r.o. každou žádost posoudí a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na společnost Alergomed s.r.o. obracet také v případě, kdy zpracování osobních údajů je prováděno na základě jimi uděleného souhlasu a tyto osoby se rozhodnou svůj souhlas odvolat.
 


Pro objednání volejte naše pracoviště:

Třinec

Nemocnice Podlesí
Konská 453

Tel.: 558 304 590


 

Český Těšín
Nemocnice Č. Těšín,

pavilon G (vedle divadla)
Ostravská 783

Tel.: 724 985 863


Jablunkov
Polyfunkční dům

Bukovecká 106

Tel.: 558 337 033

 

 

 

 

 

Alergologie Frýdek-Místek